Skoči na glavno vsebino

INTERESNA DEJAVNOST

VSEBINA

MENTOR

KLAVIATURE

Razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha, igranje ljudskih in umetnih pesmi domačih in tujih avtorjev ter razvijanje tehnike igranja.

Miran Antonin

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Petje ljudskih in umetnih pesmi, razvijanje melodičnega in ritmičnega posluha.

Miran Antonin

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

Petje in igranje ljudskih in umetnih pesmi, razvijanje melodičnega in ritmičnega posluha, igranje na Orffova glasbila, razvijanje muziciranja v skupini.

Miran Antonin

GLASBENA SKUPINA

Petje in igranje v glasbeni skupini, razvijanje ritmičnega, melodičnega in harmonskega, muziciranje v skupini.

Miran Antonin

DIGITALNA FOTOGRAFIJA IN FILM

Snemanje različnih prireditev v Centru in izven, pregled in obdelava gradiva, prenos AV posnetkov na splet.

Maja Poljanšek, Miran Antonin

ZABAVNA MATEMATIKA

Seznanitev z zabavno in življenjsko uporabno matematiko ter utrjevanje in nadgradnja znanja naučenega pri pouku.

Maja Poljanšek

PROMETNI KROŽEK

Pridobivanje znanja o prometnih predpisih ter priprava na kolesarski izpit. 

Maja Poljanšek

TEHNIŠKI KROŽEK

Pridobivanje izkušenj s področja lastnosti in obdelave različnih gradiv.

Maja Poljanšek

URE PRAVLJIC IN ZGODB

Poslušanje pravljic ter branje, petje in pripovedovanje zgodb – bogatenje besednega zaklada, spodbujanje interesa za prebiranje knjig in obiskovanje knjižnice.

Mateja Perko

ŠOLSKO GLASILO

Pisanje, zbiranje in urejanje prispevkov za šolsko glasilo Naše življenje.

Ksenija Jesenik Lužovec, Lota Kahne, Simona Kukovec, Eva Benedičič, Nina Grobelšek, Simona Janežič, Nataša Petrović, Tamara Gale Bešinsky

ANGLEŠČINA

 

Učenci bodo pri interesni dejavnosti skozi igro, rajalne in  gibalne aktivnosti, likovno in glasbeno ustvarjanje spoznavali tuji jezik. Naučili se bodo osnovnih prvin komunikacije z uporabo besedišča za vsakdanjo rabo.

Simona Janežič

MONTESSORI URICE

Učenci se bodo s pomočjo montessori materialov seznanjali z različnimi vsebinami, ki jim bodo pomagala pri branju, pisanju, računanju in učenju.

Tamara Gale Bešinsky

ŠOLSKI PARLAMENT

Pogovori o aktualnih temah se izvajajo v  obliki demokratičnega dialoga v vseh šolah po Sloveniji.

Simona Kukovec

UČENJE UČENJA

Razvijanje veščin in spretnosti za samostojno učenje učencev 1. in 2. triletja EIS.

Simona Kukovec

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

Razvijanje digitalnih kompetenc z uporabo računalnikov in tablic za učence 1. triletja NIS

Andra Goršič

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Oblikovanje vidnih sporočil, mentorstvo učencem likovnih del za glasilo OŠ Naše življenje.

Lota Kahne

MEDIACIJA

Mediacija predstavlja način mirnega, konstruktivnega in odgovornega načina reševanja konfliktov in sporov med učenci. 

Isabelle Morel Bera

DVORANSKO BALINANJE

Dvoransko balinanje je šport, h kateremu se najtežje gibalno ovirani  enakovredno vključujejo in tekmujejo med seboj. Namenjeno je učencem od 5. razreda dalje, ki izkazujejo interes.

Irena Lamovec

(Skupno 201 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost