Skoči na glavno vsebino

INTERESNA DEJAVNOST

VSEBINA

MENTOR

Klaviature

Razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha, igranje ljudskih in umetnih pesmi domačih in tujih avtorjev ter razvijanje tehnike igranja.

Miran Antonin

Otroški pevski zbor

Petje ljudskih in umetnih pesmi, razvijanje melodičnega in ritmičnega posluha.

Miran Antonin, Maruša Hribar

Mladinski pevski zbor

Petje in igranje ljudskih in umetnih pesmi, razvijanje melodičnega in ritmičnega posluha, igranje na Orffova glasbila, razvijanje muziciranja v skupini.

Miran Antonin

Glasbena skupina

Petje in igranje v glasbeni skupini, razvijanje ritmičnega, melodičnega in harmonskega posluha, muziciranje v skupini.

Miran Antonin

Digitalna fotografija in film

Snemanje različnih prireditev v CIRIUSU in izven njega, pregled in obdelava gradiva, prenos AV posnetkov na splet.

Maja Poljanšek, Miran Antonin

Zabavna matematika

Seznanitev z zabavno in življenjsko uporabno matematiko ter utrjevanje in nadgradnja znanja naučenega pri pouku.

Maja Poljanšek

Prometni krožek

Pridobivanje znanja o prometnih predpisih ter priprava na kolesarski izpit. 

Maja Poljanšek

Tehniški krožek

Pridobivanje izkušenj s področja lastnosti in obdelave različnih gradiv.

Maja Poljanšek

Ure pravljic in zgodb

Poslušanje pravljic ter branje, petje in pripovedovanje zgodb – bogatenje besednega zaklada, spodbujanje interesa za prebiranje knjig in obiskovanje knjižnice.

Mateja Perko

Šolsko glasilo

Zbiranje in urejanje prispevkov za šolsko glasilo Naše življenje.

Uredniški odbor: Ditka Kobol, Anja Jeglič in Lota Kahne

Angleščina

 

Učenci bodo pri interesni dejavnosti skozi igro, rajalne in gibalne aktivnosti, likovno in glasbeno ustvarjanje spoznavali tuji jezik. Naučili se bodo osnovnih prvin komunikacije z uporabo besedišča za vsakdanjo rabo.

Simona Janežič

Šolski parlament

Pogovori o aktualnih temah se izvajajo v  obliki demokratičnega dialoga v vseh šolah po Sloveniji.

Simona Kukovec

Montessori urice

Učenci se bodo s pomočjo Montessori materialov seznanjali z različnimi vsebinami, ki jim bodo pomagale pri branju, pisanju, računanju in učenju.

Tamara Gale Bešinsky

Grafično oblikovanje

Oblikovanje vidnih sporočil.

Lota Kahne

Mediacija

Mediacija predstavlja način mirnega, konstruktivnega in odgovornega načina reševanja konfliktov in sporov med učenci. 

Isabelle Morel Bera

Dvoransko balinanje

Dvoransko balinanje je šport, h kateremu se najtežje gibalno ovirani enakovredno vključujejo in tekmujejo med seboj. Namenjeno je učencem od 5. razreda naprej.

Irena Lamovec

Šport v PPVIZ

Priprave na MATP, SOS, Ljubljanski maraton in druga športna tekmovanja, na katera se vključujejo učenci PPVIZ.

Sara Juretič

Glasbena terapija

Glasba kot komunikacijsko sredstvo pri otrocih s posebnimi potrebami.

Zunanja izvajalka Jana Pavli Per

Šolski pes v razredu

Učenci s pomočjo kužka usvajajo, ponavljajo in utrjujejo znanje na nekoliko drugačen način, hkrati pa ob tem razvijajo empatijo, spoštovanje, sprejemanje, samokontrolo, pozornost in sodelovanje. Aktivnosti so namenjene učencem oddelkov PPVIZ.

Albina Mljač in Sara Juretič z zunanjimi izvajalci – Ambasadorji nasmeha

Terapija s psi

Premagovanje strahu pred psi, sproščanje ter urjenje potrpežljivosti, koristno preživljanje prostega časa ob skrbi za živali.

Alenka Grad, Marija Cek ter Sandra Osolnik in zunanjim izvajalci – Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali – Ambasadorji nasmeha

Šah

Učenje osnovnih prvin šaha, napredne igre, udeležba na meddomskih šahovskih tekmovanjih.

Marta Lavrič Tomšič in zunanji izvajalec Franc Poglajen

Namizni tenis

Učenje igranja namiznega tenisa in udeležba na internih in drugih tekmovanjih.

Sandi Mavrič in zunanji izvajalec

Socialno in čustveno učenje

Socialno in čustveno učenje je proces, s katerim učenci usvajajo potrebne spretnosti za razvijanje empatije, obvladovanje čustev, vzdrževanje zdravih medsebojnih odnosov in sprejemanje odgovornih odločitev.

Razredniki in vzgojitelji (Nataša Petrović in Natalija Cerar; Uršula Bukovec in Sandi Mavrič; Miran Antonin/Maja Poljanšek in Špela Šimenc; Sara Juretič in Urška Ambrožič Potočnik)

Kavarna Orion

Učenci višjih stopenj PPVIZ preko interesne dejavnosti Kavarna Orion pridobivajo in ohranjajo gibalne, socialno-komunikacijske veščine in delovne kompetence. Z vključenostjo v sodelovanje in prevzemanje vlog (natakar, kuhar) se v kavarni pripravljajo na občasno ali trajno, prilagojeno in vodeno zaposlitev.

Matejka Zagožen, Ana Trtnik, Maruša Hribar, Vesna Petkovšek in Irma Golob

Related Images:

(Skupno 287 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost