Skoči na glavno vsebino

Delo poteka v 19 oddelkih:

  • 7 oddelkih prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane učence (EIS),
  • 4 oddelkih prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) in
  • 8 oddelkih PPVIZ.
Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane (EIS)
Oddelek Učenci Razrednik/nadomestni razrednik Spremljevalec/varuh negovalec
Kombiniran oddelek 1./2. EIS 4 Nataša Petrović/Ana Žagar* Urša Uroševič
2. EIS 4 Tamara Gale Bešinsky/Simona Janežič Mojca Marinko
4. EIS 6 Nina Grobelšek/Nataša Petrović

Urša Matičič Trobevšek,

**Karlo Pirc

5. EIS 4 Simona Kukovec/Nina Grobelšek Kristina Šimc
6. EIS 6 Irena Lamovec/Nataša Trojer Zmaga Potočnik
Kombiniran oddelek 7./8.  EIS 8 Miran Antonin/Maja Poljanšek Irena Trunk
9.EIS 7 Neva Jelenko/Anja Jeglič Aleksander Belec, **Franja Žavbi/Patricija Korać

* drugi učitelj

** dodatni kader zaradi zdravstvenih posebnosti otrok

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS)

Oddelek

Učenci

Razrednik/ nadomestni razrednik

rarazrednikrazrednik)

Spremljevalec/varuh negovalec

Kombiniran oddelek

1./2. NIS

4

Andra Goršič/Maruša Hribar*

Paša Adrović

3. NIS

5

Ksenija Krstovski/Maruša Hribar

Martin Casar

 

Kombiniran oddelek 4./5./6. NIS

5

Uršula Bukovec/Andra Goršič

Mojca Košnik

Kombiniran oddelek 7./8. NIS

5

Eva Benedičič/Uršula Bukovec

Ivana Uršič

* drugi učitelj

Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVIZ)

 

Učenci

Razrednik/

nadomestni razrednik

Spremljevalec/varuh negovalec

Kombiniran oddelek PPVIZ 2.G/3.G

5

Irma Golob/Ana Žagar

Tomaž Kladnik, **Lidija Osolnik, Monika Berisha

Kombiniran oddelek

PPVIZ 1 T./2.T/3.T

6

Anica Alojzija Trtnik/Simona Štrucelj

Paša Medić, **Janja Marinšek

Kombiniran oddelek

PPVIZ 2.A/3.A

5

Ana Jelovčan/Simona Štrucelj

Sonja Kavčič, Nada Tomc

Kombiniran oddelek

PPVIZ 3.M/4.M

6

Albina Mljač/Nika Kralj

Mateja Mali, Jerneja Osolnik

Kombiniran oddelek

PPVIZ 3.Š/4.Š, 5 Š.

6

Matej Šoklič /Nika Kralj

Barbara Gostečnik, **Iris Volkar

Kombiniran oddelek PPVIZ 3. V/4.V

5

Vesna Petkovšek/Albina Mljač

Ana Šoštarič

Kombiniran oddelek

PPVIZ 4.P/ 5.P/6.P

6

Gordan Pupavac/Matejka Zagožen

Andreja Pirš,

**Irena Žvelc/Milanka Leban

Kombiniran oddelek

PPVIZ 5.Z/6.Z

6

Matejka Zagožen/Gordan Pupavac

Sabina Spruk, **Teo Lužar

(Skupno 441 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost