Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba predstavlja povezovalni člen med vsemi strokovnimi delavci v Centru, po potrebi pa sodeluje tudi z različnimi zunanjimi ustanovami. Preko svetovalnega odnosa si prizadeva vzdrževati odprte možnosti za komunikacijo med vsemi udeleženci procesa usposabljanja ter vzpostavljati in razvijati različne vrste pomoči. V okviru svetovalne službe v našem Centru delujejo: dva psihologa, dve socialni delavki in socialna pedagoginja. V tim se vključuje tudi učiteljica dodatne strokovne pomoči.

Svetovalna služba je strokovna in avtonomna služba, ki opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo centra. Preko svetovalnega odnosa in strokovno avtonomnega načina se vključuje v kompleksno reševanje socialnih, pedagoških in psiholoških vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. Pri delu upošteva programe in obstoječo zakonodajo na področjih vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, zaposlovanja in zdravstva. Sodeluje z vsemi udeleženci v procesu v Centru in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Reševanje kompleksnih socialnih, psiholoških in pedagoških vprašanj se odvija preko osnovnih dejavnosti svetovalnega dela:

  • dejavnosti pomoči,
  • razvojne in preventivne dejavnosti ter
  • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

V okviru osnovnih dejavnosti se svetovalna služba vključuje v delo z učenci, učitelji, vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci Centra, delo s starši, z vodstvom in z zunanjimi institucijami.

 

Mateja Kralj, psihologinja, mateja.kralj@cirius-kamnik.si, tel.: 01  830 13 00

(Skupno 441 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost