Skoči na glavno vsebino

Program: POMOŽNI ADMINISTRATOR (GIB)

Poklic: POMOŽNI ADMINISTRATOR/POMOŽNA ADMINISTRATORKA

nižje poklicno izobraževanje (NPI)

 

Trajanje izobraževanja:  3 leta (podaljšan program NPI za eno leto)

 • izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT)

Pogoji za vključitev:

 • zaključena osnovnošolska obveznost: najmanj 7 razredov 9-letne osnovne šole

ali

 • uspešno končana osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom

Poklicne kompetence:

 • razvijanje sposobnosti za učinkovito komuniciranje s sodelavci, partnerji, strankami ali z naročniki v slovenskem jeziku
 • pridobitev temeljne splošne razgledanosti in funkcionalne pismenosti
 • usposobitev za opravljanje enostavnih del na področju administracije: oblikovanje tekstov po nareku ali predlogi, obvladovanje raznovrstnih praktičnih in operativnih pomožnih administrativnih in tajniških del
 • usposobitev za delo s sodobnimi informacijskimi tehnikami in tehnologijami
 • razvijanje spretnosti skupinskega in timskega reševanja problemov

Pogoji za dokončanje:

 • uspešno opravljene obveznosti posameznega letnika po izob. programu
 • uspešno opravljen zaključni izpit:
 • izdelek oz. storitev in zagovor

Prednosti izvajanja programa:

 • program je modularno oblikovan in prinaša v proces izobraževanja sodoben didaktični koncept
 • je edini tovrstni program v Sloveniji, ki je namenjen izključno gibalno oviranim dijakom
 • podaljšano trajanje izobraževanja; manjša tedenska učna obremenitev dijakov
 • možnost nadaljnjega vpisa v katerikoli srednješolski program
 • možnost nadaljevanja šolanja iste smeri v poklicnem programu SPI za poklic ”administrator”
 • številčno manjši oddelki
 • prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka
 • individualizirani program izobraževanja in usposabljanja opredeljuje prilagoditve delovnega mesta, učnega okolja, specialne pripomočke in prilagoditve
 • izvajalci so pedagoški delavci z defektološko dokvalifikacijo
PREDMETNIK: POMOŽNI ADMINISTRATOR (GIB)
       
Oznaka Programske enote

Skupno število

ur

Število kreditnih

točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina 202 8
P2 Matematika 202 9
P3 Družboslovje in naravoslovje 272 12
P4 Športna vzgoja 202 5
Skupaj A 878 34
B – Strokovni moduli
M1 Delov v pisarni in uporaba informacijsko 370 16
M2 Strojepisje in obdelava besedil 338 14
M3 Administrativno poslovanje 252 10
M4 Poslovni bonton 252 10
Skupaj B 1212 50
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk 872 28
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom 152 6
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti 160 4
  Aktivno državljanstvo 16  
E – Odprti kurikulum
  Odprti kurikulum 448 24
 
Skupaj pouka (A+B+E) 2538 108
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) 1024 34
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 2698 112
Skupaj (A+B+Č+D+E) 2850 118
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)   2
Skupaj kreditnih točk   120

Related Images:

(Skupno 620 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost