Skoči na glavno vsebino

Program: ELEKTRIKAR (GIB)

Poklic: ELEKTRIKAR/ELEKTRIČARKA

          srednje poklicno izobraževanje (SPI)

Trajanje izobraževanja:  4 leta (podaljšan program SPI za eno leto)

 • izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT)

Pogoji za vključitev:

 • uspešno zaključena osnovna šola z enakovrednim izobrazbenim standardom

ali

 • uspešno zaključen program nižjega poklicnega izobraževanja

Poklicne kompetence:

 • pridobitev in poglobitev strokovnega znanja iz elektrotehnike in elektronike
 • seznanitev in spoznavanje materialov, elektronskih komponent, orodij in merilnih instrumentov, potrebnih za opravljanje dela v elektroniki ter pridobitev znanja o uporabi le-teh
 • seznanitev in spoznavanje delovanja osnovnih in razširjenih elektronskih vezij in naprav iz zabavne in industrijske elektronike ter obdelovanja in prenosa informacij
 • razvijanje sposobnosti za delo pri izdelavi, popravilu in servisiranju električnih sistemov ter sposobnosti za iskanje in razumevanje podatkov v katalogih, priročnikih in tehničnih navodilih
 • razvijanje sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju ter razvijanje spretnosti za skupinsko delo v kolektivu.

Pogoji za dokončanje:

 • uspešno opravljene obveznosti posameznega letnika po izob. programu
 • uspešno opravljen zaključni izpit:
 • slovenščina (pisni in ustni del)
 • izdelek oz. storitev in zagovor

Prednosti izvajanja programa v Srednji šoli CIRIUS Kamnik:

 • program je modularno oblikovan in prinaša v proces izobraževanja sodoben didaktični koncept
 • možnost nadaljevanja šolanja v dveletnih programih PTI za poklic »elektrotehnik« (tudi v našem centru) in sorodnih programih v drugih srednjih šolah
 • številčno manjši oddelki
 • prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka
 • individualizirani program izobraževanja in usposabljanja opredeljuje prilagoditve delovnega mesta, učnega okolja, specialne pripomočke in prilagoditve
 • izvajalci so pedagoški delavci z defektološko dokvalifikacijo
 • program omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
PREDMETNIK: ELEKTRIKAR (GIB) 
Oznaka Programske enote Obvezno Skupno število ur Število  kreditnih točk
izbirno
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Matematika obvezno 213 12
P3 Tuji jezik obvezno 164 9
P4 Umetnost obvezno 33 2
P5 Družboslovje obvezno 132 6
P6 Naravoslovje obvezno 132 6
P7 Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A   1051 54
B – Strokovni moduli
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem obvezno 140 7
M2 Enosmerna električna vezja obvezno 170 10
M3 Izmenična električna vezja obvezno 170 10
M4 Krmilne naprave obvezno 170 9
M5 Električne in komunikacijske inštalacije obvezno 170 9
M6 Elektroenergetski sistemi izbirno 146 7
M7 Električni stroji in naprave izbirno 146 7
M8 Elektronski sklopi izbirno 146 7
M9 Avtomatika izbirno 146 7
M10 Pametne inštalacije izbirno 146 7
M11 Obnovljivi viri energije izbirno 146 7
Skupaj B   1258 66
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   600 24
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom   912 36
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
  Aktivno državljanstvo   30 2
Interesne dejavnosti
      130 6
Skupaj D   160 8
E – Odprti del kurikuluma
  Odprti kurikulum   320 14
Skupaj pouka (A+B+E)    2629 136
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)    1512 60
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)    2789 142
Skupaj (A+B+Č+D+E)    3701 178
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)   2
Skupaj kreditnih točk   180
Število tednov izobraževanja v šoli   117  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom   24  
Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela   7  
Skupno število tednov izobraževanja   148  

Related Images:

(Skupno 238 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost