Skoči na glavno vsebino

Program: ELEKTROTEHNIK (PTI)

Poklic: ELEKTROTEHNIK/ELEKTROTEHNICA

srednje poklicno tehniško izobraževanje (PTI)

 

Trajanje izobraževanja:  2 leti

 • izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT)

Pogoji za vključitev:

 • uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja in opravljen zaključni izpit za poklic elektrikar, računalnikar, mehatronik operater, avtoserviser, avtomehanik ali pridobljena enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih (npr. elektrikar energetik, elektrikar elektronik)

Poklicne kompetence

 • seznanitev s področjem elektrotehniške in računalniške stroke ter utrditev temeljnih strokovnih znanj za povezovanje teorije in prakse
 • seznanitev z osnovnimi elementi programske opreme, pravili za pisanje programov in osnovami znanja o sintaksi in semantiki pri pisanju programov
 • seznanitev z instrumenti in merilnimi metodami za merjenje električnih in drugih fizikalnih veličin, za analizo elementov in sistemov na področju elektrotehnike
 • pridobitev znanja za učinkovito uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij na strokovnem področju
 • obvladovanje rabe strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije, tehničnih predpisov in standardov; spremljanje novosti in trendov na področju elektrotehnike
 • usposobitev za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme

Pogoji za dokončanje:

 • uspešno opravljene obveznosti vseh letnikov po izobraževalnem programu
 • uspešno opravljena poklicna matura
  • slovenščina (pisni in ustni izpit)
  • elektrotehnika (pisni in ustni izpit)
  • tuj jezik ali matematika (pisni in ustni izpit)
  • izdelek oz. storitev in zagovor

 

Prednosti izvajanja programa:

 • program je modularno oblikovan in prinaša v proces izobraževanja sodoben didaktični koncept
 • opravljena poklicna matura daje dijakom možnost nadaljevanja študija na višjih in visokih strokovnih šolah
 • številčno manjši oddelki
 • prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka
 • individualizirani program izobraževanja in usposabljanja opredeljuje prilagoditve delovnega mesta, učnega okolja, specialne pripomočke in prilagoditve
 • izvajalci so pedagoški delavci z defektološko dokvalifikacijo
PREDMETNIK: ELEKTROTEHNIK PTI (GIB)
Oznaka Programske enote Skupno število Število  kreditnih točk
ur
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1  Slovenščina 276 13
P2  Tuji jezik 276 13
P3  Matematika 206 10
P4  Umetnost 30 2
P5  Zgodovina 40 2
P6  Geografija 40 2
P7  Sociologija 40 2
P8  Psihologija 40 2
P9  Fizika  80 4
P10  Kemija 40 2
P11  Športna vzgoja 150 6
Skupaj A 1178 57
B – Strokovni moduli 
M1 Elektrotehnika  170 9
M2 Programirljivi sistemi  102 5
M3 Elektronska vezja 102 5
M4 Električne meritve 102 5
M5 Inštalacije v elektrotehniki 68 3
M9 Regulacije in avtomatizirani postroji 128 7
M10 Mikroprocesorski sistemi 64 3
M11 Prenos podatkov 64 3
Skupaj B  800 40
Od tega minimalno za praktično izobraževanje: 
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk 240 10
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom  76 3
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti 96 4
E – Odprti del kurikuluma
  Odprti kurikulum  266 12
Skupaj pouk (A+B+E)  2244 109
Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)  316 13
Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)  2244 113
Skupaj (A+B+Č+D+E)  2320 116
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)    4
Skupaj kreditne točke   120
Število tednov izobraževanja v šoli 68  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom  2  
Število tednov interesnih dejavnosti 3  
Skupno število tednov izobraževanja 73  

Related Images:

(Skupno 301 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost