(POST)REHABILITACIJSKI PRAKTIKUM

je namenjen dijakom s posebnimi potrebami, ki zaradi narave bolezni, poškodbe ali drugih razlogov ne morejo biti uspešni v rednih srednješolskih programih. Program je primeren zlasti za dijake, ki so utrpeli poškodbo možganov.

 

SPLOŠNO O PROGRAMU

Pogoji za vključitev:

 • uspešno zaključena osnovnošolska obveznost
 • zdravstveni razlogi (proces rehabilitacije po poškodbah glave, prometnih nesrečah ali drugih obolenjih)

 

Napredovanje in dokončanje izobraževanja:

 • program v osnovi ni časovno omejen do dopolnjenega 26. leta, vendar napredovanje temelji na individualnih dosežkih posameznika, ki ga redno spremlja tim strokovnih delavcev

 

Prednosti izvajanja programa:

 • možnost prilagoditve programa glede na posebne potrebe dijaka
 • razvijanje socialnih veščin za čimbolj samostojno in neodvisno življenje
 • razvijanje različnih ročnih spretnosti (oblikovanje gline, slikanje na steklo, izdelovanje vitražev, mozaikov …)
 • razvijanje oblik vzgoje, izobraževanja in delovnega usposabljanja za dijake, ki se sicer ne morejo vpisati v redne srednješolske programe
 • podaljševanje psihosocialne rehabilitacije po možganski travmi in drugih telesnih poškodbah

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje sestoji iz dveh delov:

 • obiskovanje srednješolskih programov

Obiskovanje določenih predmetov  iz obstoječih nižjih in srednjih poklicnih ter strokovno tehniških programov srednje šole CIRIUS Kamnik

 • izobraževanje v okviru predmetnika PRP

   Posebej prilagojen program izobraževanja za vse vključene dijake, ki ne morejo slediti    predmetom v okviru obstoječih srednješolskih programov. Poudarek je na vsebinah, ki  imajo zlasti praktični pomen in uporabno vrednost v vsakdanjem življenju:

 • matematika
 • slovenski jezik
 • spoznavanje naravnega in družbenega okolja
 • vzgojni predmeti: likovna, glasbena, športna vzgoja

 
PRAKTIČNO DELO

Delo poteka v delavnici pod nadzorom učitelja, v pomoč pa je tudi spremljevalec. Konkretni rezultati dela so izdelki, ki jih dijaki ustvarjajo skozi proces usposabljanja.

Pomembnejše vsebine zaposlitvenih tehnik, ki si sledijo v logičnem zaporedju glede na dijakove sposobnosti, so naslednje:

obdelava papirja, tkanin in izdelkov iz različnih vrvic

 • barvanje stekla, izdelava slik in mozaikov
 • izdelava vitraža in obdelava stekla v tiffany tehniki
 • obdelava in oblikovanje gline in njej podobnih materialov
 • ročna in strojna obdelava lesa ter kovin in drugo

 

VZGOJNO DELO

Vodilo pri vzgojnem delu so osnovni vzgojni cilji, pogojeni s posameznikovim celostnim razvojem. Vzgojno področje zajema dijakov prosti čas – to je čas po izobraževalnem in praktičnem usposabljanju. Vzgojno delo je usmerjeno na:

 • aktivno preživljanje prostega časa, pridobivanje socialnih spretnosti in praktičnih znanj, ki prispevajo k razvoju posameznikovega interesnega področja ter njegove samostojnosti in neodvisnosti
 • pridobivanje socialnih izkušenj, zlasti tistih, ki si jih dijaki pridobijo zunaj zavoda (tabori, vikendi, ekskurzije …)
 • skupinsko delo; treningi komunikacije
 • projektne oblike dela; vsebine so multimedijsko podprte (ogled in razprave preko kino predstav, video delavnic, računalniških animacij, interneta …)
 • obiskovanje kulturnih prireditev, muzejev, galerij z aktivnim vključevanjem dijakov

 

 

ZDRAVSTVENO TERAPEVTSKI DEL USPOSABLJANJA

Pomemben del programa so tudi zdravstvene, rehabilitacijske in terapevtske obravnave, ki so v pristojnosti zdravstvene službe in so zapisane v individualnih načrtih (zdravstvena oskrba, fizioterapija, delovna terapija, logopedija, psihološke obravnave …).

(Skupno 75 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost