Skoči na glavno vsebino

FIZIOTERAPIJA

 

Pri fizioterapiji želimo z uporabo sodobnih metod in tehnik izboljšati in ohraniti gibalne sposobnosti ter preprečiti sekundarno pojavljanje ali naraščanje prizadetosti.

Glede na patologijo otrok in mladostnikov je v ospredju nevrofizioterapevtski pristop.

Področja fizioterapije:
Prazen
Nevrofizioterapija

Nevrofizioterapija je specialna veja fizioterapije, ki obravnava okvare in poškodbe osrednjega živčevja. Te so lahko prirojene (razni sindromi, nepravilen razvoj …) ali/in pridobljene (obporodne poškodbe, infekcije, poškodbe …). Nevrofizioterapevtska obravnava se izvaja individualno in zahteva kontinuiranost obravnave od nastanka okvare naprej. Z obravnavo vplivamo na mišični tonus ter skušamo preprečiti nastanek sekundarnih deformacij.

Cilj terapije je izboljšanje kontrole in nadzora drže ter kvalitete celostnega gibalnega vzorca, s čimer izboljšamo organizacijo gibanja ter dosežemo višjo stopnjo mobilnosti. Posledično se izboljšajo funkcionalne sposobnosti, ki vplivajo na kvaliteto življenja posameznika in njegove družine.

Osnova obravnave temelji na različnih nevroloških konceptih in metodah: RNO – Razvojno nevrološka obravnava, Bobath za odrasle, PNF, MNRI. Obravnave nadgrajujemo z izvajanjem hipoterapije (terapija s konjem), učenjem plavanja po Halliwickovem konceptu in terapijo v bazenu.

Respiratorna fizioterapija
Respiratorna terapija je pomemben del rehabilitacijske dejavnosti. Ukvarja se s preprečevanjem in zdravljenjem respiratornih zapletov.

Pri travmatoloških, nevroloških in drugih obolenjih pride do upada pljučnih funkcij in pogostih respiratornih zapletov, ki jih skušamo preprečiti z uporabo različnih terapevtskih metod (dihalne vaje, drenažni položaji, vibracijska masaža, asistirano izkašljevanje, uporaba pripomočkov za krepitev dihalnih mišic).

Elektroterapija

ELEKTRIČNA STIMULACIJA
Električno stimulacijo uporabljamo predvsem kot živčno-mišično stimulacijo in protibolečinsko stimulacijo. S funkcionalno električno stimulacijo po potrebi opremimo otroke in mladostnike z namenom boljše kontrole in funkcije gibanja. Električno stimulacijo uspešno vključujemo tudi v program krepitve oslabelih, a normalno oživčenih mišic. Drugi sklop uporabe električne stimulacije predstavlja protibolečinska električna stimulacija (TENS), z možnostjo izbire diadinamskih tokov v kombinaciji vakumeda  in interferenčnih tokov.

ULTRA ZVOK
Terapevtska uporaba ultrazvoka je indicirana pri stanjih po poškodbah lokomotornega aparata (zvin, izpah, poškodba mišice, poškodba tetiv) in pri boleznih lokomotornega aparata (sklepni in zunaj sklepni revmatizem). Poleg tega se ga uporablja za mehčanje brazgotin, bolečinskih sindromih.

MAGNETOTERAPIJA
Terapija  s pulzirajočim magnetnim poljem v osnovi pomaga organizmu prebroditi bolezensko stanje s pomočjo izboljšane prekrvavitve in posredno boljše oksigenacije bolnega tkiva. Indicirana je pri posttravmatskih stanjih (poškodbe kosti, sklepov, kit, mišic, živcev), degenerativnih sklepnih boleznih, kroničnih ranah ter nekaterih drugih specifičnih stanjih. Zaradi specifike delovanja magnetoterapije je potrebno dobro poznavanje kontraindikacij.

TERAPIJA Z NIZKOENERGIJSKIM LASERJEM
Uporablja se predvsem na dveh področjih: celjenje ran in lajšanje bolečine, pri poškodbah mehkih tkiv, revmatskih obolenjih predvsem malih sklepov, izven sklepnem revmatizmu, nekaterih dermatoloških obolenjih, pri obravnavah brazgotin.

COMPEX
Compex  je elektrostimulator, namenjen rehabilitaciji po poškodbah, krepitvi mišic in protibolečinski terapiji.

INTERX
Se uporablja za različna bolečinska stanja, kot so artritis, po poškodbah in drugih bolečinskih stanjih.
Terapija se lahko uporablja samostojno ali v kombinaciji z drugimi oblikami terapije.
Pri nanosu na kožo se električni impulzi dinamično prilagajajo, ko naprava naleti na spremembe na koži.
InterX se odziva na spremembe kožnega tkiva, ko pride v stik z elektrodami in se še naprej prilagaja, ko se telo začne zdraviti.
Interaktivna zmogljivost ne zagotavlja samo rezultatov, ampak se tudi upira naravni težnji telesa, da razvije toleranco do statičnih terapij.

Oprema otroka oz. mladostnika z medicinskimi pripomočki

Medicinski pripomočki so sredstva, potrebna za zdravljenje ali medicinsko rehabilitacijo.

Pravico do medicinskih pripomočkov določajo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Zakon) in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila).

Na osnovi teh predpisov ZZZS zagotavlja zavarovanim osebam uresničevanje pravic do medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Natančneje so vrste pripomočkov ter bolezni in zdravstvena stanja zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, s pooblastili, postopki za uveljavljanje pravic in cenovnimi standardi in pogodbenimi cenami opredeljeni v Seznamu s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovni standardi. (Vir: spletna stran ZZZS; https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/mtp/pravice_mtp, povezava ogledana 13. 1. 2023).

Medicinske pripomočke v CIRIUS Kamnik uporabljamo v času terapevtske obravnave ter pri dnevnih aktivnostih, in sicer z namenom zagotoviti večjo funkcionalnost ter posledično tudi boljšo kvaliteto življenja posameznika.

V terapiji pripomoček testiramo, sodelujemo pri izvedbi in naučimo otroka oz. mladostnika, starše in sodelavce pravilnega nameščanja ter uporabe.

Terapevti redno sodelujemo s podjetji za izdelavo in dobavo medicinskih pripomočkov, ki delujejo na področju Slovenije.

V centru je organizirana tudi fiziatrična/ortopedska ambulanta, kar omogoča neposreden stik staršev, terapevtov in fiziatra/ortopeda.

Pri svojem delu spremljamo novosti s področja medicinskih pripomočkov, da ostajamo v stiku s strokovnimi novostmi doma in po svetu.

Halliwickov koncept plavanja in terapija v vodi

Halliwickov koncept je učinkovit način učenja plavanja in samostojnosti v vodi. Primeren je za vse, predvsem pa za otroke z omejenimi gibalnimi zmožnostmi.

Plavalci se preko osnovnega Halliwickovega  programa desetih točk naučijo kontrole dihanja, se uravnotežijo in se naučijo kontrolirati rotacije okoli vseh telesnih osi, kar jim omogoči, da se vedno lahko obrnejo v za dihanje varen položaj. Praktično občutijo učinke vzgona in turbulence. Na koncu se naučijo še osnovnih plavalnih zamahov v okviru posameznikovih gibalnih sposobnosti. Končni rezultat je plavalec, ki je v vodi svoboden in samozavesten ter je sposoben nadzirati svoje gibanje.

Učenje poteka v razmerju 1 plavalec : 1 učitelj, ki tvorita enoto znotraj skupine vse do plavalčeve samostojnosti.

Halliwickov program učenja plavanja in samostojnosti v vodi ima že v osnovi številne terapevtske učinke, kot so:

 • izboljšanje posturalne kontrole trupa in glave,
 • izboljšanje kontrole dihanja,
 • vzpostavljanje simetrije drže in gibanja,
 • zmanjšanje stopnje spastičnosti,
 • izboljšanje gibljivosti sklepov in krepitev mišične moči,
 • vzpostavljanje vzravnalnih in ravnotežnih reakcij,
 • izboljšanje koordinacije gibanja.

Razširjen osnovni Halliwickov program pa je specifična vodna terapija, ki je usmerjena v obravnavo specifičnih gibalnih motenj.

Različne terapevtske aktivnosti v bazenu vplivajo na telesno (srčno-žilni sistem, dihalni sistem, lokomotorni aparat, živčni sistem) kot tudi na psihično zdravje (dobro počutje, sprostitev …).

Pri otrocih in mladostnikih, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo v bazen, izvajamo hidroterapijo v Hub

ardovi kadi. Učinke tople vode koristimo z namenom zmanjše

vanja mišične napetosti, povečevanje gibljivosti in stimulacije gibanja. Pri nekaterih je lahko terapija v Hubardovi kadi pomembna predpriprava za terapijo in ostale aktivnosti v bazenu.

Therasuit terapija

TheraSuit terapija je oblika intenzivne terapije, ki je namenjena predvsem otrokom in mladostnikom z nevromišičnimi okvarami. Pri tej terapiji uporabljamo posebno opremo in pripomočke, ki nudijo otroku oz. mladostniku primerno proprioceptivno stimulacijo za spodbujanje aktivnega gibanja v pravilnih gibalnih vzorcih. Kovinska mreža »kletka« je univerzalna vadbena enota, opremljena s škripci, utežmi, pasovi, elastičnimi in navadnimi vrvicami ter manšetami. Pri terapiji se uporablja tudi posebna Therasuit obleka. Cilj terapije je vzpostavljanje izoliranega in disociiranega gibanja, krepitev mišične moči, izboljšanje gibljivosti, spreminjanje mišičnega tonusa in razvoj kvalitetnejšega funkcionalnega gibanja. Intenzivni program traja 3 tedne, in sicer 2 do 3 ure na dan.

Hipoterapija

Hipoterapija je fizioterapija s pomočjo konja, kjer za hipoterapijo usposobljeni fizioterapevti uporabljajo konja kot dinamično terapevtsko orodje, ki zagotavlja tridimenzionalne dražljaje na jezdečev živčno-mišični sistem.

Osnovni cilj hipoterapije je izboljšanje drže, ravnotežja, gibalne funkcije in gibljivosti. Hipoterapija vpliva na izboljšanje grobe gibalne funkcije, predvsem na sposobnost hoje, teka, skakanje. 

Konjevo gibanje je tridimenzionalno in se prenaša na jezdeca. Jezdec preko medenice prevzame iz konjevega hrbta od 90 do 110 gibalnih dražljajev na minuto. Konjev korak je sestavljen iz 8 gibalnih faz, v katerih pride do gibanja medenice levo – desno, naprej – nazaj in do rotacijskih gibanj. Pri tem pride tudi do gibanja jezdeca v obeh kolčnih sklepih, na eni strani zunanja rotacija in abdukcija in na drugi strani notranja rotacija in addukcija. Medenica je nadzorni center našega gibanja in zato je pri  hipoterapiji najpomembnejši položaj medenice na konju. Idealni položaj je dresurni sed.

Pri hipoterapiji sodeluje hipoterapevtski tim: terapevtski konj, hipoterapevt, vodič konja in jezdec ( po potrebi lahko tudi spremljevalec ali dodatni hipoterapevt )

Hipoterapija traja od 20 do 30 minut glede na sposobnost in koncentracijo  jezdeca.

Terapija s pomočjo psa

Od konca septembra 2018  v okviru Medicinske rehabilitacije v CIRIUS Kamnik poteka terapija s pomočjo psa.

T.i. Animal Assisted Therapy  (AAT) je ciljno usmerjeno posredovanje, pri katerem so psi, ki ustrezajo določenim kriterijem, pomemben del terapevtskega procesa.

Vsebino programa pripravljajo za to usposobljeni strokovni delavci, in sicer fizioterapevtka ter delovna terapevtka. Program terapevtske ure je skrbno načrtovan in je prilagojen otroku. Terapija se izvaja v različnih telesnih položajih, pri čemer je pes vključen v naloge oz. vaje, ki jih mora otrok izvajati.

Drums Alive vadba

DRUMS ALIVE vadba je kombinacija aerobnega dinamičnega gibanja in udarjanja na boben – veliko gimnastično žogo z bobnarskimi palicami.

Je senzomotoričen program, ki je zasnovan tako, da telo in um dobivata povratne informacije skozi neprekinjeno ritmično gibanje.

Vadba pozitivno vpliva:

 • na centralni živčni sistem,
 • na kardiorespiratorni sistem,
 • za izboljšanje motorike,
 • za izboljšanje mobilnosti,
 • na socializacijo,
 • za zmanjšanje stresa,
 • za krepitev samozavesti.

Poteka v skupini. Intenzivnost in stopnjo zahtevnosti vadbe lahko prilagajamo glede na psihofizične sposobnosti in starost sodelujočih. Dokazano je, da tovrstna vadba izboljša povezavo med možganskima hemisferama.

Miofascialno sproščanje

Miofascialno sproščanje je nežna, varna, učinkovita ročna (manualna) tehnika, ki vključuje nežen, vztrajen pritisk na vezivno tkivo.

Poškodbe, vnetja, nepravilni telesni položaji ter kirurški posegi namreč povzročajo miofascialne omejitve oz. skrajšave in povzročijo bolečino ter omejitve obsega gibljivosti.

Z miofascialnim sproščanjem ugodno vplivamo na dolžino, obliko in sestavo tkiva ter povečanjem drsenja med tkivi, saj z nežnim, dalj časa trajajočim pritiskom omogočimo, da se dolžina miofascialnega tkiva podaljša in zmanjša napetost.

Tehnika se izvaja ročno (manualno), neposredno na koži, brez uporabe olj ali krem, kar terapevtu omogoča natančno odkrivanje fascialnih omejitev.

Izkušnje v naši praksi kažejo, da tehnika vpliva na anatomski segment, in sicer na izboljšanje gibljivosti sklepov, podaljšavi, sprostitvi mišic, sprostitvi celotnega telesa in zmanjševanju bolečin.

V kombinaciji z nevrološko obravnavo posameznika dosežemo izboljšanje funkcionalnih aktivnosti posameznika na področju gibanja. Posledično se poveča samostojnost in kvaliteta življenja posameznika.

Delovni čas v fizioterapiji

Delo poteka v dveh izmenah, in sicer od ponedeljka do četrtka med 6:30 in 18:30, ob petkih od 6:30 do 14:30. Obisk terapij je možen po predhodnem telefonskem dogovoru – 01/ 830 13 21 ali 01/ 830 13 00 int. 251.

 

 

Related Images:

(Skupno 2.584 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost