FIZIOTERAPIJA

 

Pri fizioterapiji želimo z uporabo sodobnih metod in tehnik izboljšati in ohraniti gibalne sposobnosti ter preprečiti sekundarno pojavljanje ali naraščanje prizadetosti.

Glede na patologijo otrok in mladostnikov je v ospredju nevrofizioterapevtski pristop.

Osnovna področja fizioterapije:
nevrofizioterapija

Nevrofizioterapija je specialna veja fizioterapije, ki obravnava okvare in poškodbe osrednjega živčevja. Te so lahko prirojene (razni sindromi, nepravilen razvoj …) ali/in pridobljene (obporodne poškodbe, infekcije, poškodbe …).

Nevrofizioterapevtska obravnava se izvaja individualno in zahteva kontinuiranost obravnave od nastanka okvare naprej.

Cilj terapije je izboljšanje kontrole in nadzora drže ter kvalitete celostnega gibalnega vzorca, s čimer izboljšamo organizacijo gibanja ter dosežemo višjo stopnjo mobilnosti (komponente se medsebojno prepletajo).

Posledično se izboljšajo funkcionalne sposobnosti, ki vplivajo na kvaliteto življenja posameznika in njegove družine.

Z obravnavo vplivamo na mišični tonus ter skušamo preprečiti nastanek sekundarnih deformacij in kontraktur.

Osnova obravnave temelji na različnih nevroloških konceptih in metodah, in sicer RNO (Bobath koncept), Bobath za odrasle, PNF, MNRI.

Obravnave nadgrajujemo z izvajanjem hipoterapije (terapija s konjem), učenjem plavanja po Halliwicku in terapijo v bazenu.

V CIRIUS Kamnik otroci in mladostniki za izboljšanje svoje funkcionalne sposobnosti uporabljajo različne medicinske pripomočke.

ocenjevanje, načrtovanje in dokumentiranje zdravstvenega stanja
priprava in izvajanje individualnega programa fizioterapije
respiratorna fizioterapija

Respiratorna terapija je v CIRIUS Kamnik pomemben del rehabilitacijske dejavnosti. Pri različnih kroničnih, travmatoloških, nevroloških in drugih obolenjih namreč pride do upada pljučne funkcije in pogostih respiratornih zapletov, ki jih skušamo preprečiti z uporabo različnih terapevtskih metod.

Predvsem pri bolnikih z živčno-mišičnimi obolenji je respiratorna terapija velikokrat vitalnega pomena.

V CIRIUS Kamnik respiratorno terapijo sestavljajo naslednje specialne metode in tehnike:

 • dihalne vaje,
 • pomoč pri izkašljevanju,
 • merjenje respiratornih funkcij,
 • trening in krepitev dihalnih mišic,
 • aspiracija

Pri izvajanju si pomagamo z različnimi pripomočki.

elektroterapija

ELEKTRIČNA STIMULACIJA
Električno stimulacijo uporabljamo predvsem kot živčno-mišično in protibolečinsko stimulacijo. S funkcionalno električno stimulacijo po potrebi opremimo otroke in mladostnike z namenom boljše kontrole in funkcije gibanja. Električno stimulacijo uspešno vključujemo tudi v program krepitve oslabelih, a normalno oživčenih mišic. Drugi sklop uporabe električne stimulacije predstavlja protibolečinska električna stimulacija (TENS), z možnostjo izbire diadinamskih tokov v kombinaciji vakumeda in interferenčnih tokov.

ULTRAZVOK (UZ)
Terapevtska uporaba ultrazvoka je indicirana pri stanjih po poškodbah lokomotornega aparata (zvin, izpah, poškodba mišice, poškodba tetive) in pri boleznih lokomotornega aparata (sklepni in zunaj sklepni revmatizem). Poleg tega UZ uporabljamo za mehčanje brazgotin in pri bolečinskih sindromih.

MAGNETOTERAPIJA
Terapija s pulzirajočim magnetnim poljem v osnovi pomaga organizmu prebroditi bolezensko stanje s pomočjo izboljšane prekrvavitve in posredno boljše oksigenacije bolnega tkiva. Indicirana je pri posttravmatskih stanjih (poškodbe kosti, sklepov, kit, mišic, živcev), degenerativnih sklepnih boleznih, kroničnih ranah ter nekaterih drugih specifičnih stanjih. Zaradi specifike delovanja magnetoterapije je potrebno dobro poznavanje kontraindikacij.

TERAPIJA Z NIZKOENERGIJSKIM LASERJEM
Fizikalna terapija z nizkoenergijskim laserjem je novejša oblika fizikalne terapije. Uporablja se predvsem na dveh področjih, in sicer za celjenje ran in lajšanje bolečine, pri poškodbah mehkih tkiv, revmatskih obolenjih predvsem malih sklepov, izven sklepnem revmatizmu, nekaterih dermatoloških obolenjih in pri obravnavah brazgotin.

COMPEX
Compex  je elektrostimulator, namenjen rehabilitaciji po poškodbah, krepitvi mišic in protibolečinski terapiji.

INTERX

oprema otroka oz. mladostnika z medicinskimi pripomočki

Medicinski pripomočki so sredstva, potrebna za zdravljenje ali medicinsko rehabilitacijo.

Pravico do medicinskih pripomočkov določajo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Zakon) in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila).

Na osnovi teh predpisov ZZZS zagotavlja zavarovanim osebam uresničevanje pravic do medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Natančneje so vrste pripomočkov ter bolezni in zdravstvena stanja zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, s pooblastili, postopki za uveljavljanje pravic in cenovnimi standardi in pogodbenimi cenami opredeljeni v Seznamu s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovni standardi. (Vir: spletna stran ZZZS; https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/mtp/pravice_mtp, povezava ogledana 13. 1. 2023).

Medicinske pripomočke v CIRIUS Kamnik uporabljamo v času terapevtske obravnave ter pri dnevnih aktivnostih, in sicer z namenom zagotoviti večjo funkcionalnost ter posledično tudi boljšo kvaliteto življenja posameznika.

V terapiji pripomoček testiramo, sodelujemo pri izvedbi in naučimo otroka oz. mladostnika, starše in sodelavce pravilnega nameščanja ter uporabe.

Terapevti redno sodelujemo s podjetji za izdelavo in dobavo medicinskih pripomočkov, ki delujejo na področju Slovenije.

V centru je organizirana tudi fiziatrična/ortopedska ambulanta, kar omogoča neposreden stik staršev, terapevtov in fiziatra/ortopeda.

Pri svojem delu spremljamo novosti s področja medicinskih pripomočkov, da ostajamo v stiku s strokovnimi novostmi doma in po svetu.

sodelovanje s starši
Specialna področja fizioterapije:
Halliwickov koncept plavanja in terapija v vodi

Halliwickov koncept je učinkovit način učenja plavanja in samostojnosti v vodi. Primeren je za vse, predvsem pa za otroke z omejenimi gibalnimi zmožnostmi.

Plavalci se preko osnovnega Halliwickovega  programa desetih točk naučijo kontrole dihanja, se uravnotežijo in se naučijo kontrolirati rotacije okoli vseh telesnih osi, kar jim omogoči, da se vedno lahko obrnejo v za dihanje varen položaj. Praktično občutijo učinke vzgona in turbulence. Na koncu se naučijo še osnovnih plavalnih zamahov v okviru posameznikovih gibalnih sposobnosti. Končni rezultat je plavalec, ki je v vodi svoboden in samozavesten ter je sposoben nadzirati svoje gibanje.

Učenje poteka v razmerju 1 plavalec : 1 učitelj, ki tvorita enoto znotraj skupine vse do plavalčeve samostojnosti.

TERAPIJA V VODI

Halliwickov program učenja plavanja in samostojnosti v vodi ima že v osnovi številne terapevtske učinke, kot so:

 • izboljšanje posturalne kontrole trupa in glave,
 • izboljšanje kontrole dihanja,
 • vzpostavljanje simetrije drže in gibanja,
 • zmanjšanje stopnje spastičnosti,
 • izboljšanje gibljivosti sklepov in krepitev mišične moči,
 • vzpostavljanje vzravnalnih in ravnotežnih reakcij,
 • izboljšanje koordinacije gibanja.

Razširjen osnovni Halliwickov program pa je specifična vodna terapija, ki je usmerjena v obravnavo specifičnih gibalnih motenj.

Različne terapevtske aktivnosti v bazenu vplivajo na telesno (srčno-žilni sistem, dihalni sistem, lokomotorni aparat, živčni sistem) kot tudi na psihično zdravje (dobro počutje, sprostitev …).

Pri otrocih in mladostnikih, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo v bazen, izvajamo hidroterapijo v Hubardovi kadi. Učinke tople vode koristimo z namenom zmanjševanja mišične napetosti, povečevanje gibljivosti in stimulacije gibanja. Pri nekaterih je lahko terapija v Hubardovi kadi pomembna predpriprava za terapijo in ostale aktivnosti v bazenu.

Therasuit terapija

TheraSuit terapija je oblika intenzivne terapije, ki je namenjena predvsem otrokom in mladostnikom z nevromišičnimi okvarami. Pri tej terapiji uporabljamo posebno opremo in pripomočke, ki nudijo otroku oz. mladostniku primerno proprioceptivno stimulacijo za spodbujanje aktivnega gibanja v pravilnih gibalnih vzorcih. Kovinska mreža »kletka« je univerzalna vadbena enota, opremljena s škripci, utežmi, pasovi, elastičnimi in navadnimi vrvicami ter manšetami. Pri terapiji se uporablja tudi posebna Therasuit obleka. Cilj terapije je vzpostavljanje izoliranega in disociiranega gibanja, krepitev mišične moči, izboljšanje gibljivosti, spreminjanje mišičnega tonusa in razvoj kvalitetnejšega funkcionalnega gibanja. Intenzivni program traja 3 tedne, in sicer 2 do 3 ure na dan.

hipoterapija

Hipoterapija je fizioterapija na nevrofiziološki podlagi s konjem in na njem, ki jo predpiše zdravnik specialist. Izvajajo jo fizioterapevti z dodatnim znanjem kot samostojno obravnavo (Straus, 2000). Sama beseda izhaja iz grške besede »HIPPOS«, kar pomeni konj.

Hipoterapija je posebna oblika fizioterapije, izvajana kot dodatna oblika, ki nadgrajuje osnovno fizioterapijo. Konj pri tem služi kot terapevtsko sredstvo za prenos gibanja v koraku. Dražljaji nihanja se s konjevega hrbta prenašajo na pacienta in so sorodni gibanju medenice človeka med hojo.

S konjevega hrbta se na pacienta prenaša tridimenzionalno gibanje, in sicer v treh ravninah:

 • v sagitalni gre za gibanje medenice naprej in nazaj,
 • v frontalni za gibanje medenice levo in desno,
 • v transverzalni pa za gibanje medenice rotacijsko in diagonalno.

Pri hipoterapiji dosežemo več interakcij hkrati, in sicer:

 • tridimenzionalno gibanje,
 • mehke nihajne dražljaje, ki nastajajo zaradi konjeve hoje in povzročajo sprostitev mišičnega tonusa, istočasno graditev centralnega mišičnega tonusa, prekinitev patoloških vzorcev, enakomerno ponavljanje pravilnih gibalnih vzorcev,
 • motivacijo za izvajanje in sodelovanje pri terapiji,
 • odnos, ki nastane med pacientom in konjem.

 Izvajanje hipoterapije

Hipoterapijo predpisuje kot omenjeno že zgoraj, zdravnik, in sicer specialist _____________. Izvaja jo fizioterapevt, ki je odgovoren za izvedbo terapije, za pravilno pomoč pomočnika in za prilagojeno vodenje konja. Gre za individualno obravnavo otroka oz. mladostnika.

Pri hipoterapiji sodeluje hipoterapevtski tim, katerega poleg pacienta sestavljajo še fizioterapevt (hipoterapevt), vodič konja, spremljevalec in konj.

Hipoterapija traja od 20 do 30 minut glede na sposobnost in koncentracijo pacienta.

Osnova za izvajanje hipoterapije so različni koncepti v fizioterapiji (mdr. razvojno-nevrološka obravnava = RNO, proprioceptivna nevromuskularna facilitacija = PNF, Vojta).

Cilj hipoterapije je izboljšanje nevroloških motenj gibanja po nevroloških gibalnih konceptih.

Pogoji za izvajanje hipoterapije:

 • KONJ – možnost izbire več konj, ustrezna oprema za konja, hlev s polno oskrbo,
 • PROSTOR – pokrita jahalnica v izmeri vsaj 20 x 40 m, ustrezna podlaga v jahalnici, ogledala na stenah za kontrolo sedenja, primerno veliki izpusti za konje,
 • HIPOTERAPEVT – fizioterapevt z dodatno izobrazbo za izvajanje hipoterapije,
 • VODIČ KONJA – polnoletna oseba, ki ima izkušnje pri delu s konji,
 • POMOČNIK – bodisi strokovnjak, ki pripomore k izboljšanju drugih motenj ali človek primerne starosti, ki ima izkušnje pri delu s konji in ljudmi.
terapija s pomočjo psa

Od konca septembra 2018  v okviru Medicinske rehabilitacije v CIRIUS Kamnik poteka terapija s pomočjo psa.

T.i. Animal Assisted Therapy  (AAT) je ciljno usmerjeno posredovanje, pri katerem so psi, ki ustrezajo določenim kriterijem, pomemben del terapevtskega procesa.

Vsebino programa pripravljajo za to usposobljeni strokovni delavci, in sicer fizioterapevtka ter delovna terapevtka. Program terapevtske ure je skrbno načrtovan in je prilagojen otroku. Terapija se izvaja v različnih telesnih položajih, pri čemer je pes vključen v naloge oz. vaje, ki jih mora otrok izvajati.

Pes je medij, motivator za delo, družabnik, sodelavec, prijatelj in tolažnik.

Drums Alive vadba

DRUMS ALIVE vadba je kombinacija aerobnega dinamičnega gibanja in udarjanja na boben – veliko gimnastično žogo z bobnarskimi palicami.

Je senzomotoričen program, ki je zasnovan tako, da telo in um dobivata povratne informacije skozi neprekinjeno ritmično gibanje.

Vadba pozitivno vpliva:

 • na centralni živčni sistem,
 • na kardiorespiratorni sistem,
 • za izboljšanje motorike,
 • za izboljšanje mobilnosti,
 • na socializacijo,
 • za zmanjšanje stresa,
 • za krepitev samozavesti.

Poteka v skupini. Intenzivnost in stopnjo zahtevnosti vadbe lahko prilagajamo glede na psihofizične sposobnosti in starost sodelujočih. Dokazano je, da tovrstna vadba izboljša povezavo med možganskima hemisferama.

miofascialno sproščanje

Miofascialno sproščanje je nežna, varna, učinkovita ročna (manualna) tehnika, ki vključuje nežen, vztrajen pritisk na vezivno tkivo.

Poškodbe, vnetja, nepravilni telesni položaji ter kirurški posegi namreč povzročajo miofascialne omejitve oz. skrajšave in povzročijo bolečino ter omejitve obsega gibljivosti.

Z miofascialnim sproščanjem ugodno vplivamo na dolžino, obliko in sestavo tkiva ter povečanjem drsenja med tkivi, saj z nežnim, dalj časa trajajočim pritiskom omogočimo, da se dolžina miofascialnega tkiva podaljša in zmanjša napetost.

Tehnika se izvaja ročno (manualno), neposredno na koži, brez uporabe olj ali krem, kar terapevtu omogoča natančno odkrivanje fascialnih omejitev.

Izkušnje v naši praksi kažejo, da tehnika vpliva na anatomski segment, in sicer na izboljšanje gibljivosti sklepov, podaljšavi, sprostitvi mišic, sprostitvi celotnega telesa in zmanjševanju bolečin.

V kombinaciji z nevrološko obravnavo posameznika dosežemo izboljšanje funkcionalnih aktivnosti posameznika na področju gibanja. Posledično se poveča samostojnost in kvaliteta življenja posameznika.

svetovanje in izvajanje terapij v mobilni službi
pregledi specialistov ortopedov in fiziatra
Delovni čas v fizioterapiji

V fizioterapiji je zaposlenih štirinajst fizioterapevtov in negovalka v hidroterapiji.

Delo poteka v dveh izmenah od ponedeljka do četrtka od 7.00 do 19.00, ob petkih od 7.00 do 15.00 ter ob sobotah in nedeljah, kadar to zahteva zdravstveno stanje otrok in mladostnikov. Ob nedeljah se po razporedu vključujemo v delo na oddelkih.

V fizioterapiji se starši lahko oglasijo po predhodnem dogovoru po telefonu na tel. št. (01) 83 01 321 vsak dan med 7.00 in 19.00, ob petkih med 10.00 in 14.00.

(Skupno 582 obiskov, današnjih obiskov 5)
Dostopnost