Skoči na glavno vsebino

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Delo mobilne službe je pomoč gibalno oviranim ter dolgotrajno bolnim otrokom po celi Sloveniji.

Posebnosti dela mobilnega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v inkluzivnem timu mobilne službe CIRIUS Kamnik

Glavno poslanstvo mobilnega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je omogočiti kvalitetno podporno izobraževanje v domačem okolju otrokom in mladostnikom z gibalno oviranostjo, dolgotrajnimi obolenji ter drugimi pridruženimi težavami.

Opažamo, da se pripravljenost vključevanja gibalno oviranih otrok in mladostnikov v večinske vrtce in šole povečuje. Pri svojem delu, ki je timsko in inter-/multidisciplinarno usmerjeno, sledimo končnemu cilju, tj. optimalni vključitvi teh otrok oz. mladostnikov v socialno okolje.

Posledice gibalne oviranosti se lahko odražajo na kognitivnem nivoju, npr. kot motnja govora, učenja, mišljenja, spomina, percepcije, pozornosti in/ali na področju čustvenega in socialnega funkcioniranja, kar vpliva na vzgojno-izobraževalni proces. K vsakemu otroku vedno pristopamo individualno in spoštujemo enkratnost vsakega posameznika. Prizadevanja vseh so usmerjena v ohranjanje in izboljšanje funkcionalnih (gibalnih, kognitivnih, govornih) sposobnosti posameznega otroka in mladostnika s ciljem, da jih s pomočjo sodobnih metod, tehnik in konceptov čim bolje usposobimo za samostojno življenje.

Specialni in rehabilitacijski pedagogi (defektologi) smo tisti, ki redno delamo na terenu – izvajamo dodatno strokovno pomoč (DSP).

Del tima mobilne službe so tudi strokovnjaki drugih področij (klinični psiholog, pediater, medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, socialni delavec in pedagog), ki z bogatim znanjem ponujajo še dodatni uvid v možnosti otrokovega napredka ter prispevajo k bolj celostnemu razvoju otroka.

Pomoč gibalno oviranim otrokom je v Sloveniji na visoki ravni, saj se dobro delo učiteljev in drugih delavcev šol dopolnjuje in dograjuje z znanjem strokovnjakov tima mobilne službe.

 

Related Images:

(Skupno 543 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost