Skoči na glavno vsebino

CIRIUS Kamnik je namenjen izobraževanju, vzgoji ter celostnemu usposabljanju gibalno oviranih otrok in mladostnikov.

V CIRIUS Kamnik so otroci in mladostniki vključeni na osnovi odločbe o usmeritvi, v kateri je nujno opredeljena tudi gibalna oviranost ob morebitnih drugih primanjkljajih, motnjah in ovirah. Odločbo izda pristojni zavod za šolstvo na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje.

Zahtevo za začetek postopka usmerjanja podate starši sami (na določenem obrazcu). Lahko pa v soglasju z vami poda predlog za postopek usmerjanja tudi vrtec oz. šola, ki jo vaš otrok obiskuje pred vključitvijo v naš Center. Izpolnjeno zahtevo oz. predlog je potrebno nasloviti na območno enoto pristojnega zavoda za šolstvo in jo dopolniti s poročili, ki jih za vas pripravi vrtec oz. šola (Poročilo o otroku in Zapis pogovora).

Pred vključitvijo običajno izvedemo sprejemno-spoznavne pogovore pri strokovnih delavcih z vseh naših strokovnih področij, ki bodo v okviru usposabljanja podpirali razvoj vašega otroka. V morebitno pomoč pri odločanju se lahko dogovorimo tudi za ogled in informativni obisk v našem centru, kjer vam podrobneje predstavimo možnosti usposabljanja v našem Centru.

V Centru je možna vključitev v dnevno obliko usposabljanja ali pa v celodnevno obliko usposabljanja z bivanjem (oz. namestitvijo), kar je opredeljeno v odločbi o usmeritvi otroka. Na tej podlagi sta urejeni vključenost v Dom in oskrba.

Zanimanje za vpis in vključitev v izobraževalne programe ter celostno usposabljanje v našem Centru poteka vse leto. Intenzivneje se tovrstne aktivnosti odvijajo v mesecu februarju, ko so na državni ravni skladno s šolskim koledarjem za srednješolce organizirani informativni dnevi, za osnovnošolce pa potekajo vpisi v obvezno šolanje. V srednješolske izobraževalne programe se dijaki prijavljajo in vpisujejo v rokih, ki so določeni na državni ravni.

Skladno z odločitvami komisije za usmerjanje so možne tudi izjeme pri vpisu oz. vključitvi ter odstopanja od veljavnih rokov.

Več informacij o možnih oblikah izobraževanja in celostnega usposabljanja otrok in mladostnikov v našem Centru vam nudi svetovalna služba.

Veselimo se srečanja z vami in vas vabimo na individualni obisk ter ogled hiše po predhodnem dogovoru v svetovalni službi.

Osnovna šola

Irma Cukjati, psihologinja

irma.cukjati@cirius-kamnik.si

tel.: 01 830 13 00

Srednja šola

Irena Praznik, socialna delavka

irena.praznik@cirius-kamnik.si

tel.: 01 830 13 16

Related Images:

(Skupno 3.201 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost