Skoči na glavno vsebino

Z organizacijo prevozov želimo otrokom in mladostnikom omogočiti čim tesnejši stik z družino in domačim okoljem.

Prevozi so namenjeni tako učencem osnovne šole kot dijakom srednje šole. Izvajamo jih z lastnimi prevoznimi sredstvi in s pogodbenimi izvajalci, izbranimi na javnem razpisu.

Organizirani imamo dve vrsti prevozov, in sicer dnevne in vikend prevoze.

Starši lahko željo po organiziranem prevozu izrazijo ob sprejemu otroka ali kasneje v času usposabljanja s pisno vlogo, ki jo na predpisanem obrazcu oddajo v šolski socialni službi. Pri obravnavi vloge sta najbolj upoštevana naslednja kriterija:

  • razdalja od zavoda do otrokovega doma (za dnevno obliko prevoza je največja razdalja do 25 km oz. trajanje vožnje do 90 min) ter
  • zdravstveno stanje otroka (kriterij je potreben zaradi zagotavljanja varnosti, prilagoditev na vozilu in sedežu ter pomoči druge osebe med vožnjo).

Uporabniki organiziranih prevozov (starši, skrbniki, rejniki) za tekoče šolsko leto z zavodom podpišejo pogodbo.

Na zahtevo plačnika izvajamo ločeno dnevne prevoze za učence osnovne šole in dijake srednje šole na dnevni obliki usposabljanja. Učenci osnovne šole imajo na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06) pravico do brezplačnega prevoza ne glede na stopnjo gibalne oviranosti. Pravico do brezplačnega prevoza imajo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in spremembah, 27. člen ZUJP) dijaki srednje šole, ki imajo v odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo opredeljeno težjo ali težko gibalno oviranost. Skladno s tem za težje in težko gibalno ovirane dijake brezplačni prevoz organiziramo do doma. Dijaki, ki imajo v odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) opredeljeno lažjo ali zmerno gibalno oviranost, pravice do brezplačnega prevoza nimajo. So pa na osnovi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 39/13) upravičeni do subvencije v javnem medkrajevnem prometu po zakonsko navedenih kriterijih. Organiziran prevoz lahko dijaku z lažjo oz. zmerno gibalno oviranostjo ponudimo le, če imamo na relaciji organiziran prevoz za učence in dijake s težjo in težko gibalno oviranostjo in je na prevozu še prost sedež. Samo na osnovi predhodnega nakupa mesečne vozovnice (oz. kuponskih kart) na prodajnem mestu vozovnic javnega prometa za tekoči mesec, bo dijakom z lažjo ali zmerno gibalno oviranostjo, lahko zagotovljen organiziran prevoz.

Prevoz dijakov s težjo ali težko gibalno oviranostjo lahko opravljajo tudi starši s prilagojenim vozilom. Slednji pravico do povračila uredijo z vlogo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Vlogo, ki ji predložijo dokumente o ustreznosti vozila za namen prilagojenega prevoza, oddajo v socialni službi našega centra.

Prevozi so organizirani vse delovne dni po šolskem koledarju, razen prvi in zadnji šolski dan. Odjave prevoza sporočate po e-pošti na naslov sporočila@cirius-kamnik.si ali s SMS-jem na št. 031 330 739 ter šoferju. Za ostale dogovore in spremembe v povezavi s prevozi je kontaktna oseba Barbara Gostečnik.

e-pošta: prevozi@cirius-kamnik.si
tel.: 031 486 277

Related Images:

(Skupno 1.849 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost