Skoči na glavno vsebino

Z organizacijo prevozov želimo otrokom in mladostnikom omogočiti čim tesnejši stik z družino in domačim okoljem.

Prevozi so namenjeni tako učencem osnovne šole kot dijakom srednje šole. Izvajamo jih z lastnimi prevoznimi sredstvi in s pogodbenimi izvajalci, izbranimi na javnem razpisu.

Organizirani imamo dve vrsti prevozov, in sicer dnevne in vikend prevoze.

Starši lahko željo po organiziranem prevozu izrazijo ob sprejemu otroka ali kasneje v času usposabljanja s pisno vlogo, ki jo na predpisanem obrazcu oddajo v šolski socialni službi. Pri obravnavi vloge sta najbolj upoštevana naslednja kriterija:

  • razdalja od zavoda do otrokovega doma (za dnevno obliko prevoza je največja razdalja do 25 km oz. trajanje vožnje do 90 min) ter
  • zdravstveno stanje otroka (kriterij je potreben zaradi zagotavljanja varnosti, prilagoditev na vozilu in sedežu ter pomoči druge osebe med vožnjo).

Uporabniki organiziranih prevozov (starši, skrbniki, rejniki) za tekoče šolsko leto z zavodom podpišejo pogodbo.

Na zahtevo plačnika izvajamo ločeno dnevne prevoze za učence osnovne šole in dijake srednje šole na dnevni obliki usposabljanja. Učenci osnovne šole imajo na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06) pravico do brezplačnega prevoza ne glede na stopnjo gibalne oviranosti. Pravico do brezplačnega prevoza imajo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in spremembah, 27. člen ZUJP) dijaki srednje šole, ki imajo v odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo opredeljeno težjo ali težko gibalno oviranost. Skladno s tem za težje in težko gibalno ovirane dijake brezplačni prevoz organiziramo do doma. Dijaki, ki imajo v odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) opredeljeno lažjo ali zmerno gibalno oviranost, pravice do brezplačnega prevoza nimajo. So pa na osnovi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 39/13) upravičeni do subvencije v javnem medkrajevnem prometu po zakonsko navedenih kriterijih. Organiziran prevoz lahko dijaku z lažjo oz. zmerno gibalno oviranostjo ponudimo le, če imamo na relaciji organiziran prevoz za učence in dijake s težjo in težko gibalno oviranostjo in je na prevozu še prost sedež. Samo na osnovi predhodnega nakupa mesečne vozovnice (oz. kuponskih kart) na prodajnem mestu vozovnic javnega prometa za tekoči mesec, bo dijakom z lažjo ali zmerno gibalno oviranostjo, lahko zagotovljen organiziran prevoz.

Prevoz dijakov s težjo ali težko gibalno oviranostjo lahko opravljajo tudi starši s prilagojenim vozilom. Slednji pravico do povračila uredijo z vlogo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Vlogo, ki ji predložijo dokumente o ustreznosti vozila za namen prilagojenega prevoza, oddajo v socialni službi našega centra.

Prevozi so organizirani vse delovne dni po šolskem koledarju, razen prvi šolski dan, ko starši/ skrbniki ob dostavi mladostnikov s Centrom CIRIUS podpišejo pogodbo o želenem izvajanju prilagojenega prevoza z vsemi nujnimi informacijami in obveznostmi. Za vožnjo otrok s prilagojenim prevozom je potreben podpis pogodbe starša/skrbnika pred začetkom izvajanj prevoza. Odjave prevoza ste dolžni sporočati izključno na naslov sporocila@cirius-kamnik.si ali s sporočilom na številko 031 330 739 ter pravočasno oz. takoj, ko sprememba nastopi neposredno vozniku.

Za ostale dogovore in morebitne spremembe v povezavi s prevozi je kontaktni poštni predal prevozi@cirius-kamnik.si. V sporočilu navedite vse pomembne informacije in pustite svoj kontakt.

Časovnice prevozov bodo znane s koncem augusta oz. najkasneje prvi šolski dan in bodo na prvi šolski dan 01.09.2024 s starši/skrbniki podpisane pogodbe z okvirnimi urami (morebitna odstopanja glede na prometne zamaške, na manjkajoče otroke na relaciji). Prosimo, da imate v mislih, da zaradi velikega števila otrok in relacij nemogoče slediti vsem željam, zato bodo relacije v največji meri postavljene vezano na razpoložljiva vozila, dopustnost po pravilnikih ter zdravstvene specifike otrok.

Želimo vam mirno, ustvarjalno in prijetno poletje!

Cirius organizacija prilagojenih prevozov
e-pošta: prevozi@cirius-kamnik.si

Related Images:

(Skupno 1.926 obiskov, današnjih obiskov 4)
Dostopnost