Skoči na glavno vsebino
Interni projekt: Terapevtski pes v razredu

Vključitev šolskega psa v vzgojno-izobraževalni proces prinaša spodbudno učno okolje z visoko stopnjo motivacije, aktivno udeležbo otrok, predvsem pa razvoj otrok na spoznavni, čustveni in socialni ravni. Učenci s pomočjo kužka usvajajo, ponavljajo in utrjujejo znanje na nekoliko drugačen način, hkrati pa ob tem razvijajo empatijo, spoštovanje, sprejemanje, samokontrolo, pozornost in sodelovanje.

CIRIUS Kamnik sodeluje z Društvom za terapijo z živalmi Ambasadorji nasmeha in je od vsega začetka vključen tudi v Mrežo šolski pes. Projekt Terapevtski pes v razredu bo potekal v CIRIUS Kamnik že enajsto leto. Šolski pes Alvin se bo z učiteljico in vodnico terapevtskega psa, Irmo Golob, vsako sredo vključil v matični oddelek PPVIZ 2.G/3.G. Vodnica Jasna Poznič s šolsko psičko Cini se bo redno vključevala v oddelek PPVIZ 3.Š/4.Š/5.Š k učitelju Mateju Šokliču. Vodnica Urška Ivanovič s šolsko psičko Milo se bo redno vključevala v oddelek PPVIZ 3.M/4.M k učiteljici Albini Mljač. Vodnica Sonja Tomšič s psom Poldijem pa se bo redno vključevala v oddelek PPVIZ 2.A/3.A k učiteljici Ani Jelovčan.

Nosilci: Irma Golob, Albina Mljač, Matej Šoklič, Ana Jelovčan

Interni projekt: Korak k sončku

Projekt vodi OŠ Frana Albrehta. Vključeni so učenci petih razredov njihove šole in učenci 2. in 3. triletja naše šole. Učenci se družijo ob športnih tekmovanjih, spoznavajo razlike med njimi ter sprejemajo drugačnost.

Nosilci: Irena Lamovec, ravnatelj OŠ Frana Albrehta Rafko Lah in ravnateljica OŠ CIRIUS Kamnik Isabelle Morel Bera

Državni projekt: nacionalna skrb za načrtno kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju na nacionalni in lokalni ravni Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS

Sodelovanje v mreži koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju KUV). Nacionalna skrb za načrtno kulturno-umetnostno vzgojo v VIZ (v nadaljevanju vzgoja in izobraževanje). Izobraževanje, osveščanje in sodelovanje pri raznih kulturno umetniških dejavnostih.

Nosilka: Lota Kahne

Interni projekt: Varno in spodbudno učno okolje

Cilj projekta Varno in spodbudno učno okolje je oblikovanje konkretne, na ravni šole usklajene strategije za krepitev varnega in spodbudnega učnega okolja. Slednja mora biti prilagojena specifičnim potrebam in zmožnostim šole. Projekt je zasnovan tako, da se v prvem letu usposablja tim strokovnih delavcev osnovne šole z namenom oblikovanja strategije VSUO za raven šole. V drugem letu se na osnovi oblikovane strategije aktivnosti na šoli sistematično izvajajo in se spremljajo. V tretjem letu se nadaljuje izvajanje in nadgrajevanje šolskih strategij ter posameznih pristopov. Trenutno poteka tretje leto projekta.

Nosilci: Isabelle Morel Bera, Maja Poljanšek, Neva Jelenko, Nina Grobelšek in Mateja Kralj

(Skupno 143 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost