Skoči na glavno vsebino

Program: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (GIB)

Poklic: POMOČNIK/POMOČNICA V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

nižje poklicno izobraževanje (NPI)

Trajanje izobraževanja:  3 leta (podaljšan program NPI za eno leto)

 • izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT)

Pogoji za vključitev:

 • zaključena osnovnošolska obveznost: najmanj 7 razredov 9-letne osnovne šole

ali

 • uspešno končana osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom

Poklicne kompetence

 • seznanitev z osnovami tehnične dokumentacije in znanjem branja manj zahtevnih delavniških risb
 • usposobljenost za pravilno rabo strokovnih terminov
 • seznanitev z obdelovalnimi postopki in orodji ter kakovostnim obdelovanjem površin
 • pridobitev temeljnih znanj iz obdelave, preoblikovanja in spajanja kovin, elektrotehnike, električnih inštalacij, električnih strojev in toplotne obdelave kovin
 • seznanitev in obvladovanje ročnih obdelovalnih postopkov, dela na strojih ter napravah za ročno in strojno obdelovanje z upoštevanjem navodil za varno delo
 • seznanitev z rabo meril in z merilnimi postopki
 • razvijanje sodelovanja v timu

Pogoji za dokončanje:

 • uspešno opravljene obveznosti posameznega letnika po izobraževalnem programu
 • uspešno opravljen zaključni izpit:
 • izdelek oz. storitev in zagovor

 

Prednosti izvajanja programa v Srednji šoli CIRIUS Kamnik:

 • program je modularno oblikovan in prinaša v proces izobraževanja sodoben didaktični koncept
 • možnost nadaljnjega vpisa v katerikoli srednješolski program – tudi v našem centru
 • številčno manjši oddelki
 • prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka
 • individualizirani program izobraževanja in usposabljanja opredeljuje prilagoditve delovnega mesta, učnega okolja, specialne pripomočke in druge prilagoditve
 • izvajalci so pedagoški delavci z defektološko dokvalifikacijo
PREDMETNIK: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (GIB)
Oznaka Programske enote Skupno število ur Število  kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina 202 8
P2 Matematika 202 9
P3 Družboslovje in naravoslovje 272 12
P4 Športna vzgoja 202 5
Skupaj A 878 34
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško sporazumevanje 202 8
M2 Rokovanje s stroji in napravami  404 18
M7 Izdelava in vzdrževanje električnih inštalacij 606 24
Skupaj B 1212 50
Od tega:
C- Praktično izobraževanje v šoli 
  Praktični pouk 872 28
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom  152 6
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti 160 4
  Aktivno državljanstvo 16  
E – Odprti kurikulum
  Odprti kurikulum 448 24
Skupaj pouka (A+B+E)  2538 108
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)  1024 34
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  2698 112
Skupaj (A+B+Č+D+E)  2850 118
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)   2
Skupaj kreditnih točk   120
Število tednov izobraževanja v šoli 101  
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju 4  
Število tednov interesnih dejavnosti 5  
Skupno število tednov izobraževanja 110  

Related Images:

(Skupno 309 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost