Skoči na glavno vsebino

(POST)REHABILITACIJSKI PRAKTIKUM

je poseben edukacijski in rehabilitacijski program, namenjen dijakom, ki se sicer ne bi mogli uspešno izobraževati v rednih srednješolskih programih. Zlasti je primeren za dijake in učence, ki so utrpeli možgansko poškodbo.

 

SPLOŠNO O PROGRAMU

Pogoji za vključitev:

 • zaključena osnovnošolska obveznost;
 • zdravstveni razlogi (proces rehabilitacije po poškodbah, boleznih ali zaradi drugih razlogov).

 

Napredovanje in dokončanje usposabljanja oziroma izobraževanja:

 • program ni časovno omejen, napredovanje dijakov pa temelji in individualnih kriterijih po načelih personaliziranega kurikula;
 • posameznikove dosežke spremljajo strokovni delavci, ki se z dijaki in s starši oziroma skrbniki skupaj dogovarjajo o napredovanju in zaključevanju usposabljanja.

 

Posebnosti programa:

 • personalizirani kurikul: prilagajanje progama glede na dijakove potrebe, interese in zmožnosti;
 • fleksibilnost programa, možnosti prehajanja in formativno spremljanje;
 • razvijanje kompetenc za čim bolj samostojno življenje;
 • razvijanje socialne in čustvene inteligentnosti;
 • ustvarjanje in krepitev varnega in spodbudnega okolja za dobro počutje dijakov, dobrobit in njihovo blagostanje;
 • spodbujanja socialne vključenosti v lokalno okolje;
 • psihosocialna rehabilitacija po možganski travmi in drugih poškodbah.

IZOBRAŽEVANJE

Je modularno, poteka v dveh oblikah:

 • obiskovanje srednješolskih programov – zajema obiskovanje predmetov po izbiri dijakov ter skladno s konsenzom strokovnih delavcev, in sicer po načelih personaliziranega kurikula;
 • interno izobraževanje – prilagojeno modularno izobraževanje za vsakega dijaka oziroma za vsako dijakinjo, ki se ne more uspešno vključevati v procese srednješolskega izobraževanja. Moduli so naravnani na razvijanje kompetenc, pomembnih v vsakdanjem življenju, ter socialne in čustvene inteligentnosti:
  • spoznavanje in razumevanje socialnega, naravnega in družbenega okolja;
  • krepitev informacijske, podatkovne, digitalne, jezikovne, umetniške in naravoslovne pismenosti;
  • skrb zase, kakovostne medsebojne odnose in zdrav način življenja.

 

 PRAKTIČNO DELO

Delo poteka v delavnici pod mentorstvom delovnega inštruktorja in likovnega pedagoga, v pomoč pa je tudi spremljevalec oziroma spremljevalka. Namenjeno je krepitvi in razvijanju praktičnih kompetenc.

Pomembnejše vsebine zaposlitvenih tehnik so:

 • obdelovanje papirja, gline, tkanin in drugih podobnih materialov;
 • barvanje stekla, izdelovanje slik in mozaikov;
 • izdelovanje vitražev v tehniki tiffany;
 • ročno in strojno obdelovanje lesa, kovin in drugih materialov.

 

VZGOJNO DELO

Vodila pri vzgojnem delu so dejavnosti in ideje, ki spodbujajo osebnostni razvoj dijakov in dijakinj, zlasti socialno in čustveno inteligentnost, ter prispevajo k dobremu počutju, blagostanju vseh udeležencev ter razumnemu reševanju sporov, zrelemu vedenju in kakovostnim medsebojnim odnosom.

Dejavnosti, ki jih organiziramo skupaj z dijaki in dijakinjami, prispevajo k oblikovanju varnega in spodbudnega okolja, v katerem se učimo solidarnosti, pogovarjanja, sočutnega vedenja in delovanja.

Obiskujemo kulturne in športne prireditve, galerije, muzeje, ogledujemo si kinopredstave in se pogovarjamo o vsebinah.

 

ZDRAVSTVENO TERAPEVTSKI DEL USPOSABLJANJA

Pomemben del programa so tudi zdravstvene, rehabilitacijske in terapevtske obravnave, ki so v pristojnosti zdravstvene službe in so zapisane v individualnih načrtih usposabljanja (zdravstvena oskrba, fizioterapija, delovna terapija, logopedija, psihološke obravnave …).

Related Images:

(Skupno 536 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost