Skoči na glavno vsebino

Srednja šola ima več desetletno tradicijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja gibalno oviranih dijakov, ki so k nam usmerjeni z odločbo o usmeritvi in prihajajo iz celotne Slovenije.
Poklicni programi s področja elektro računalniške in ekonomsko administrativne stroke omogočajo napredovanje po vertikali od nižjega, srednjega do poklicno-tehniškega izobraževanja. Programi so prilagojeni posebnim potrebam dijakov. Nižji poklicni in srednji poklicni programi trajajo leto dlje od običajnih, razredi so manjši, v njih je največ 10 dijakov. Pri izobraževanju uporabljamo posebne oblike in metode dela, vsakemu dijaku pripravimo individualizirani program. Poleg pouka poteka vrsta interesnih dejavnosti: od kulturnih, športnih in projektnih dni do ekskurzij po domovini in tujini. Prirejamo razna predavanja, natečaje in prireditve, se povezujemo s sorodnimi institucijami in šolami v Sloveniji in v tujini. Posebnost je tudi športna vzgoja, ki je prilagojena posamezniku glede na telesne zmožnosti.
V šoli poučujejo strokovno usposobljeni učitelji, ki znajo pozorno prisluhniti potrebam in problemom mladih in jih uspešno pripeljati do zaključka šolanja ter vključitve v zaposlitev, do vrnitve v lokalo okolje ali nadaljevanja šolanja na višjih in visokih šolah. Pri svojem delu sodelujejo s strokovnjaki v zavodu: logopedi, fizioterapevti, delovnimi terapevti, psihologi, kliničnim psihologom, socialnim delavcem, zdravnikom … in s timskim interdisciplinarnim pristopom zagotavljajo uspešno usposabljanje. V delo z dijaki se intenzivno vključuje svetovalna služba, ki nudi podporo strokovnim sodelavcem in sodeluje s starši in različnimi zunanjimi ustanovami.
Cilj šole je slediti novostim na področju izobraževalne stroke in potrebam zaposlovanja ter razvijanje novih prilagojenih programov. Razvili smo program (Post)rehabilitacijski praktikum (PRP), izobražujemo odrasle in v sodelovanju z drugimi šolami omogočamo pridobitev še nekaterih vrst izobrazbe, zlasti v programu gimnazija in maturitetni tečaj.

Related Images:

(Skupno 792 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost